KOKIA
二人の娘
Futari no Musume
The Two Daughters

二人の娘が在りました    三つばかり歳の離れた
性格の違う二人を母は例えました

Futari no musume ga arimashita    mittsu bakari sai no hanareta
Seikaku no chigau futari wo haha wa tatoemashita


There once were two daughters, separated by just three years,
Their personalities were different, and their mother compared them thus.


1人は月で芯の通った娘です
1人は太陽でほがらに笑います

Hitori wa tsuki de shin no kayotta musume desu
Hitori wa taiyou de hogara ni waraimasu


One is the moon, and is strong,
The other is the sun, and smiles warmly.


空は一つ母の御心    太陽も月も
互いの違う姿を羨ましく思ひます

Sora wa hitotsu haha no mikokoro     taiyou mo tsuki mo
Tagai no chigau sugata wo urayamashiku omoimasu


Their mother was the sky that they shared, but the sun and the moon
Were each jealous of the other.


美しい月の姿に太陽は焦がれて
温かい太陽の陽に月は口を閉ざした

Utsukushii tsuki no sugata ni taiyou wa kogarete
Atatakai taiyou no hi ni tsuki wa kuchi wo tozashita


The sun longed for the moon's beauty,
And the moon silently yearned for the sun's warm rays.


交わることのない二つの星達よ
己の姿を比べる罪がある

Majiwaru koto no nai futatsu no hoshitachi yo
Onore no sugata wo kuraberu tsumi ga aru


You two stars, so completely different,
It's a crime to compare yourselves to one another.


空は一つ母の御心    太陽も月も
互いの姿で輝けよ    母の空の下

Sora wa hitotsu haha no mikokoro     taiyou mo tsuki mo
Tagai no sugata de kagayake yo     haha no sora no shita


Your mother is the sky that you share, both the sun and the moon,
Shine in your own way, in your mother sky.


空は一つ母の御心    太陽も月も
互いの力で輝けよ    母の空の下

Sora wa hitotsu haha no mikokoro     taiyou mo tsuki mo
Tagai no sugata de kagayake yo     haha no sora no shita


Your mother is the sky that you share, both the sun and the moon,
Shine in your own way, in your mother sky.


る〜る〜る    空が泣く    る〜る〜る    空が泣く

Ru~ru~ru     sora ga naku     ru~ru~ru     sora ga naku

Ru~ru~ru, the sky cries, ru~ru~ru, the sky cries.


二人の娘が在りました

Futari no musume ga arimashita

There once were two daughters.